Boom! An Interplay of Fast & Frozen Permutations in New Media


Exhibition Curators                Eleanor Gates-Stuart, Lin, Pey Chwen


Co-CuratorsChen, Chih-Cheng, Yang, Wen-Chi, Hao-Chiang, Yuan, Goang-Ming, Kuandu Museum of Fine Arts


Installation PlannerChang, Wei-Chung, Fang, Po-Chin

Image RecordLiu, Hau, Kao, Yu-Ju, Huang, Kai-Ti

Artists from AustraliaEleanor Gates-Stuart, Alexandra Gillespie, Sarah Jane Pell, Lucien Leon, Kathleen Ryan, Mayria Kalachova, Marian Drew, Jason Nelson, Joanne Jakovich, Ché Baker, Rachel Peachy & Paul Mosig, Christopher Fulham


Artists from TaiwanFang, Yen-Hsaing, Wang, Chung-Kun, Wang, Hui-Ying, Wang, Fu-Jui, C.Jay Shih, Lin, Yu-Sheng, Lin, Kun-Ying, Lin, Pey Chwen, Lin, Hao-Chiang, Yuan, Goang-Ming, Koa, Hsuan-Jan, Chang, Kuo-Chih, Dean-E Mei, Chen, Yen-Hsaing, Chen, Chi-Chien, Chen, Chih-Cheng, Chen, Chang-Chih, Chen, Hsin-Yuan, Chen, Chu-Yin, Chen, Wan-Yen, Teo, Ya-Lun, Tseng, Yu-Chuan/Lee, Chia-Hsiang, Huang, Po-Chih, C. J. Yeh, Sappho, Loh/Monbaza, Chang, Su, Yu-Xian


DirectorsMinistry of Education, Council for Cultural Affairs, Executive Yuan, Australian Commerce and Industry Office


SponsorsNational Taiwan University of the Arts, Australian National University,


Co-SponsorsAustralian Griffith University, Tainan National University of the Arts. Taipei National University of the Arts


2007 International New Media Arts Festival


Chief Planner of Art FestivalProfessor Huang, Kuang-Nan


ConvenerVice President Chang, Wan-Yun


ExecutorsCollege of Design, College of Fine Art, department of Multimedia and Animation Arts, Department of Fine Arts, Graduate School of Plastic Arts, Department of Visual Communication Design, Museum of Arts of NTUA, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei National University of the Arts, Cultural Division Taipei Economic Cultural Office in Australia


2007 International New Media Arts Festival - Exhibition Catalogue


PublisherHuang, Kang-Nan

Chief EditorC. Jay Shih, Lin, Pey Chwen

Administration ExecutorsLin, Yueh-Ping, Lee, Yi-Ling

Project AssistantHsu, Shih-Ya

Promotion Material Designers Wu, Chien-Ying, Lee, Chieh-Hua

Booklet DesignerChang, Hao-Feng

Website DesignerChang, Kai-Hsun. Chiang, Wen-Chi

TranslatorYang, Hsiu-Chi

Exhibition Catalogue Designer Chen, Yun-Ju

Publication National Taiwan University of Arts

AddressNo. 59, Sec.1, Daguan Rd, Banciao City, Taipei County, Taiwan

Telephone886 2 22722181 ext 2154 – 2155

Websitehttp://ma.ntua.edu.tw/maa/NewMediaArts/

Date of Publication2007 December

ISBN978-986-01-1954-1


 

Boom! ......... Taiwanese and Australian Artists

Text - NTUA Graphics

Photographs - NTUA